...

Reklamácia tovaru

Postup pri reklamácii:

  1. Kontaktujte nás emailom na medknizat@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 944 191 306.
  2. Zakúpený tovar doručte poprípade zašlite poštou alebo kuriérom na adresu:

Suľany 176
951 25 Hruboňovo

Dobierky nebudú prevzaté!

  1. Produkt zabaľte tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. V prípade poškodenia tovaru pri preprave smerom od Vás k nám, reklamácia
    nemusí byť uznaná.
  2. K tovaru pribaľte doklad o kúpe a reklamačný protokol, ktorý si môžete stiahnuť tu.
  3. Doručenie reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérom k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu
    odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
  4. O celom priebehu reklamácie Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od www.medknizat.sk. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Občianskym zákonníkom. Obchod www.medknizat.sk je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia. Vzhľadom na charakter a povahu tovaru neodstraňujeme vady na výrobku. Pri reklamácií sa môžete rozhodnúť, či Vám vymeníme tovar kus za kus, vrátime zaplatenú sumu alebo s doplatkom / preplatkom vymeníme za iný tovar.

Znenie celého reklamačného poriadku nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.